Chính sách bảo mật của Mỹ Phẩm Chính Hãng

1 Toàn bộ quá trình gửi nhận dữ liệu đều được mã hoá thông qua giao thức https.

2 Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử myphamchinhhang.biz bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi. tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:


3 Toàn bộ các thông tin của khách hàng như email, số điện thoại ... được lưu giữ và mã hoá an toàn trên máy chủ của Mỹ Phẩm Chính Hãng.

4 Mỹ Phẩm Chính Hãng hoàn toàn không lưu giữ bất cứ dữ liệu nào liên quan tới thẻ ATM, thẻ Visa, thẻ Master, tài khoản ngân hàng của khách hàng. Tất cả các giao dịch điều thực hiện qua các cổng thanh toán hợp pháp, bảo mật cao của hệ thống ngân hàng.